વર્લ્ડ સમિટમાં વડાપ્રધાન

0
661

નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન મોદીએ આજે નવી ખાતે યોજાયેલી વર્લ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સમિટમાં ભાગ લીધો હતો.