ગુરુ નાનક જન્મદિનની ઉજવણી

નવી દિલ્હીઃ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે નવી દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે ગુરુ નાનક દેવજીના જન્મદિવસની ઉજવણી પ્રસંગે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને પ્રથમ મહિલા પીબીજી રેજિમેન્ટલે ગુરૂદ્વારાની મુલાકાત લીધી હતી.