શાળાઓમાં જન્માષ્ટમીના ઉત્સવની ઉજવણી…

અમદાવાદઃ ભગવાન કૃષ્ણનું જીવન એમના જીવનની દિવ્ય લીલાઓ અને પ્રસંગો સૌને ગમે છે. જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ આવે એટલે સમગ્ર દેશ અને દુનિયાના મંદિરોમાં અને ઘરોમાં તો કૃષ્ણ જન્મ ઉજવાય જ છે. પરંતુ આ સાથે જ જુદી જુદી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પણ જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ ઉજવે છે. કૃષ્ણ જન્મના હિંડોળા, મટકીફોડના કાર્યક્રમ શાળા, કોલેજના પ્રાંગણમાં ઉજવવામાં આવે છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે લગભગ બધી જ શૈેક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રજા હોય એટલે શાળાઓ તરફથી જન્માષ્ટમી પૂર્વે જ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. નાના ભૂલકાં કૃષ્ણ-ગોપી અને ગોવાળની વેશભૂષા પહેરી આનંદ માણે છે, આ સાથે શાળાના પ્રાંગણમાં પીરામિડની રચના કરી મટકી ફોડનો કાર્યક્રમ કરી ગોવિંદા-ગોપાલાના નારાઓ લગાડવામાં આવે છે. સૌ કૃષ્ણ જન્મની હિંડોળા સાથે પૂજા-અર્ચના પણ કરે છે. પ્રસ્તુત તસવીર આર.સી.ટેકનિકલ રોડ પર આવેલ અક્ષર વિદ્યાલયની છે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળી સૌએ જન્માષ્ટમી ઉત્સવની ઉજવણી કરી હતી.

(પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)