અમદાવાદમાં શિક્ષકોની રેલી…

અમદાવાદના આશ્રમ રોડ ખાતે ૧૫ ઓક્ટોબર, રવિવારે રાજ્યભરના શિક્ષકોની એક વિશાળ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શિક્ષકોનો ઉપયોગ વર્ગખંડ માટે એટલે કે શિક્ષક તરીકે જ કરાવો જોઈએ એવી મુખ્ય માગણી સહિત અન્ય વિવિધ માગણીઓ સાથે શિક્ષકો આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાયાં હતાં. (તસવીરઃ પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)