તમન્ના ભાટિયા મળી કેન્સરપીડિત બાળકોને…

બોલીવૂડ અને દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મોની અભિનેત્રી તમન્ના ભાટિયા ૪ ઓક્ટોબર, બુધવારે મુંબઈમાં કેન્સરપીડિત બાળકોને મળી હતી અને એમની સાથે વાતચીત કરી એમને હિંમત આપી હતી.