કેલોરેક્સના ભૂલકાંઓએ કરી ગાંધીજીવનની ઝાંખી

0
910

અમદાવાદઃ 2જી ઓક્ટોબરે મહાત્મા ગાંધીની 150માં જન્મવર્ષની શરૂઆતની ઉજવણીના ભાગ રૂપે કેલોરેક્સ પ્રી સ્કૂલના ૩ થી ૫ વર્ષની ઉમરના ૧૫૦ ભૂલકાઓએ ‘છોટા ગાંધી’નો આભાષિત ગાંધીવેશ ધારણ કર્યો હતો. ‘છોટા ગાંધી’ ઉજવણીનું આયોજન ગુજરાત વિદ્યાપીઠના સહયોગથી ગુજરાત કુમાર વિનય મંદિર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું.