શ્રદ્ધાએ વેડિંગ એક્સ્પોનું ઉદઘાટન કર્યું…

બોલીવૂડ અભિનેત્રી શ્રદ્ધા કપૂરે મુંબઈમાં વેડિંગ જંક્શન શૉ નામના એક વેડિંગ એક્સપોનું ઉદઘાટન કર્યું હતું.
બોલીવૂડ અભિનેત્રી શ્રદ્ધા કપૂરે મુંબઈમાં વેડિંગ જંક્શન શૉ નામના એક વેડિંગ એક્સપોનું ઉદઘાટન કર્યું હતું.