જુઓ મુંબઈનાં ગણપતિ… વિધવિધ રૂપ અને સજાવટનાં…

0
801
ગણપતિબાપા મોરયા... મુંબઈ શહેરનાં શ્રદ્ધાળુઓએ દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ગણપતિ ઉત્સવની પૂરા જોશ, ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ઉજવણી કરી છે. જુદા જુદા વિસ્તારોનાં મંડળોમાં સ્થાપિત ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન. (તસવીરોઃ માનસ સોમપુરા) ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS


ARTFIRST PHOTO DESIGNS