ભાઈબીજઃ જેલમાં ભાઈબહેનની આંખ ભીજાઈ

આજે શનિવારે ભાઈબીજ હતી. પણ જયપુરની સેન્ટ્રલ જેલમાં બહેનોએ જેલમાં રહેલા ભાઈને મળીને ભાઈ લાંબુ જીવે અને ઝડપથી સજા કાપીને જેલની બહાર આવે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી. સેન્ટ્રલ જેલમાં બહેનભાઈનું મિલન થયું ત્યારે ભાવવિભોર વાતાવરણ સર્જાયું હતું. જેલમાં સજા કાપી રહેલા ભાઈની આંખમાં પણ આંસુડાની ધાર હતી.