મુસાફરીમાં પાણી પીતાં રહો

મુસાફરી કરતા હો ત્યારે થોડું થોડું કરીને પાણી પીતાં રહેવું જોઈએ. મુસાફરી દરમિયાન પ્રવાહી લેવા પર વધારે ધ્યાન આપવું. જેવી તેવી જગ્યાએ ગમે તેવા નળમાંથી પાણી પીવાને બદલે ફેક્ટરી-સીલ્ડ બોટલ કે કેનમાંનું પાણી પીવું સુરક્ષિત રહેશે. એવી જ રીતે, ગરમ ચા કે કોફી પણ સુરક્ષિત છે. ફળ વધુ ખાવા જોઈએ, તેમજ ફ્રૂટ જ્યૂસ, નાળિયેરનું પાણી, લીંબુ-પાણી આદર્શ રહેશે.