લોકસભા ચૂંટણી એક્ઝિટ પોલ્સનાં તારણઃ ભાજપ-એનડીએ સત્તા જાળવી રાખશે

0
176