ચૂંટણીના પાંચમા ચરણના ઉમેદવારોમાં સૌથી વધુ શ્રીમંત છે પૂનમ સિન્હા (સમાજવાદી પાર્ટી)