વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે અમદાવાદમાં મતદાન કરશે

0
162