કૈલાસ માનસરોવર યાત્રાની જેમ સરકારે અમરનાથ યાત્રા માટે પણ યાત્રિકોને સબ્સિડી આપવી જોઈએ એવું તમને લાગે છે?

હા
ના
કહી ન શકાય

View Result