ગોવામાં જાહેર સ્થળોએ શરાબ પીવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય લીધો છે. આનાથી ગોવાના પર્યટન ઉદ્યોગને કેવો માર પડશે?

જબ્બર
થોડોક
જરાય નહીં
View Result