હૈદરાબાદના એન્જિનીયર શ્રીનિવાસ કુચિભોટલાની હત્યાને પગલે અમેરિકામાં વસતા ભારતીયો પરના ઝનૂની હુમલાઓને પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અટકાવી શકશે ખરા?

હા
ના
કહી ન શકાય

View Result