વર્લ્ડ કપ-2019માં આજે ટ્રેન્ટ બ્રિજ, નોટિંઘમમાં ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ

0
118