બર્મિંઘમમાં વરસાદને લીધે આઉટફિલ્ડ ભીનું હોવાથી ન્યૂઝીલેન્ડ-દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની મેચનો આરંભ વિલંબમાં

0
124