નવો ટાર્ગેટ હતો 187 રન (D/L મેથડ), સ્કોરઃ શ્રીલંકા 201 (36.5), અફઘાનિસ્તાન 152 (32.4)

0
138