સ્ટીફન હોકિંગઃ દ્રઢ મનોબળનું બીજું નામ…

0
5193

મહાન, દિવ્યાંગ વિજ્ઞાની સ્ટીફન હોકિંગઃ અસાધ્ય બીમારી છતાં ૭૦ વર્ષથી વધુ કેવી રીતે જીવ્યા?