Line of Control

શ્રીનગર - સંરક્ષણપ્રધાન અરૂણ જેટલી આજે ઉત્તર કશ્મીરના બારામુલ્લા જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખા (લાઈન ઓફ...

જમ્મુ – ભારત અને પાકિસ્તાનના લશ્કરો સરહદ પર સંયમ જાળવવા અને નિયંત્રણ રેખા...