Home Tags J.A.T. Campus

Tag: J.A.T. Campus

આ સૉફ્ટવેર વિદ્યાર્થીઓ અને મામલતદારો માટે સુવિધાજનક

અત્યારે ટૅક્નૉલૉજીનો જમાનો છે. આપણે ઘણી વાર એવું અનુભવીએ છીએ કે સરકારી કર્મચારીઓ કે ખાનગી કર્મચારીઓ પોતાની જગ્યાએ હોતા નથી. તેઓ આજે ઘણા સરકારી મંત્રાલયો અને વિભાગો ટોચની આઈ. ટી....

WAH BHAI WAH