Baramulla district

શ્રીનગર- કેન્દ્રીય નાણાંપ્રધાન-સંરક્ષણપ્રધાન અરુણ જેટલી બે દિવથી જમ્મુકશ્મીરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા આવ્યાં હતાં. તેમણે નહેરુ...

શ્રીનગર - સંરક્ષણપ્રધાન અરૂણ જેટલી આજે ઉત્તર કશ્મીરના બારામુલ્લા જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખા (લાઈન ઓફ...