‘ચિત્રલેખા’ ગુજરાતી ૨૩ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ : આ સપ્તાહના અંકમાં વાંચો

– (કવર સ્ટોરી) ફેક ન્યૂઝઃ જૂઠા હૈ, પર ધંધા હૈ…!
– કારમી ગરીબીથી ઊજળા ભાવિ તરફની દોડ
– વાદવિવાદઃ કોચરદંપતી ક્યાં સલવાયું?

‘ચિત્રલેખા’નો અંક ખરીદવાના ઓર્ડર માટે કોલ કરો   022-67309898 Ext 72
અથવા અથવા ઈ-મેગેઝિન આવૃત્તિ માટે ક્લિક કરો   Magzter

 

 

આપને અનુકૂળ હોય એવા પ્રકારના મેગેઝિનનું લવાજમ ભરવા માટે ક્લિક:

Magazine Print Edition chitralekha.com (e-magazine)
Magzter (e-magazine) Books Print Edition