મીનાકુમારી કઈ ફિલ્મમાં રાજ કપૂરની પ્રેયસી અને મા બની હતી?

0
410

(‘ચિત્રલેખા’ના ફિલ્મ મેગેઝિન ‘જી’ના ૧૬-૩૦ નવેંબર, ૧૯૮૯ અંકમાં પ્રકાશિત સવાલ-જવાબની ‘પૂછપરછ’ કોલમમાંથી સાભાર)

યુસુફ અહમદ બાબી (પોરબંદર)

સવાલઃ મીનાકુમારી કઈ ફિલ્મમાં રાજ કપૂરની પ્રેયસી અને મા બની હતી?

જવાબઃ ‘શારદા’ ફિલ્મમાં શરૂઆતમાં પ્રેયસી હોય છે. પાછળથી મા બને છે.