વિશ્વના સૌથી મેદસ્વી મહિલા ઈમાનનું અબુ ધાબીમાં નિધન

0
1130

અબુ ધાબી – ઈજિપ્તનાં ઈમાન એહમદ, જે વિશ્વના સૌથી મેદસ્વી મહિલા હત