ઈજિપ્તના સફેદ રણની સુંદરતા…

0
3369
ઈજિપ્તના પશ્ચિમી ભાગમાં આવેલા સફેદ રણનું સૂર્યોદય વખતનું નયનરમ્ય દ્રશ્ય.