પક્ષી-પ્રાણીઓની દુનિયામાં ડોકિયું…

0
5182
ગુવાહાટીમાં બ્રહ્મપુત્રા નદીના કાંઠે લાંબા પીંછાવાળા બગલા પક્ષીઓની જોડી આનંદ માણે છે.
નેપાળના કાઠમંડુમાં એક પર્યટક પાસેથી મળેલું શરબત પીતો વાંદરો.
નેપાળના કાઠમંડુમાં એક પર્યટક પાસેથી મળેલું શરબત પીતો વાંદરો.
બિકાનેરમાં કબૂતરો સાથે રમતી છોકરી