સૂર્યાસ્ત: વર્ષ ૨૦૧૭ને વિદાય…

0
3483
આસામના પાટનગર ગુવાહાટીમાં બ્રહ્મપુત્રા નદીના કાંઠે વર્ષ 2017ના અંતિમ સૂર્યાસ્તના સમયે ક્રિકેટ રમતો છોકરો.
શ્રીનગરમાં સૂર્યાસ્તના સમયનું દ્રશ્ય