કોલકાતામાં ડ્રેગન બોટ ફેસ્ટિવલ…

0
4148
કોલકાતાની હુગલી નદીમાં ડ્રેગન બોટ ફેસ્ટિવલ ચાલે છે. 10 જૂન, રવિવારે આ મહોત્સવમાં ચીની મૂળના લોકોએ પણ ભાગ લીધો હતો.