અમદાવાદમાં વિન્ટેજ કાર રેલી…

0
1543
અમદાવાદમાં આજે 18 ફેબ્રુઆરી, સોમવારે ધ ગ્રેન્ડ હેરિટેજ ડ્રાઈવ 2019 નામક વિન્ટેજ કાર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રેલીનું આયોજન ફેડરેશન ઓફ હિસ્ટોરિક વેહિકલ્સ ઓફ ઈન્ડિયા સંસ્થાએ યુનાઈટેડ નેશન્સ સંસ્થાની પેટા-સંસ્થા UNESCOના સહયોગમાં કરવામાં આવ્યું છે.