સ્કાઉટ-ગાઈડ સંગઠન દ્વારા સન્માન સમારોહ

0
633

ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે ગુજરાત રાજ્ય ભારત સ્કાઉટ્સ-ગાઈડ્સ સંગઠન દ્વારા પુરસ્કાર વિતરણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

રાજ્યપાલ ઓપી કોહલીના હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને પુરસ્કારો અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતાં.

રાજ્યપાલે કહ્યું કે, રાજ્યમાં આ પ્રકારની પ્રવૃતિનો વ્યાપક પ્રચાર પ્રસાર થાય અને વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રપ્રેમ અને સમાજ પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારી અંગે સભાનતા કેળવે તે માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવાની જરૂરિયાત છે.