ઓઈલ કંપની સીઈઓ સાથે પીએમની બેઠક

0
793

નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવી દિલ્હીમાં ઓઈલ એન્ડ ગેસના સીઈઓ અને વિશ્વભરના નિષ્ણાતો સાથે બેઠક કરી હતી.