બાળકો, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથ ગરબે ઘૂમ્યાં

0
1044

અમદાવાદઃ બાળકો, વાલીઓ અને શિક્ષકો માટે આયોજિત ખાસ રંગીલા રાસ ૨૦૧૮માં કેલોરેક્સ પ્રી સ્કૂલે ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ થઈને રાસગરબા માણતા બાળકો આકર્ષણનું કેન્દ્ર હતા.