મુંબઈમાં મેઘતાંડવ…

0
896
મુંબઈમાં 10 જુલાઈ, મંગળવારે ભારે વરસાદને લીધે શહેરના મધ્યભાગના પરેલ અને હિંદમાતા વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. (તસવીરોઃ દીપક ધુરી)
હિંદમાતા (દાદર ઈસ્ટ), વરસાદનો આનંદ માણતાં બાળકો
હિંદમાતા (દાદર ઈસ્ટ), વરસાદનો આનંદ માણતાં બાળકો
હિંદમાતા (દાદર ઈસ્ટ), વરસાદનો આનંદ માણતો બાળક
હિંદમાતા (દાદર ઈસ્ટ), વરસાદનો આનંદ માણતાં બાળકો
હિંદમાતા (દાદર ઈસ્ટ)
હિંદમાતા (દાદર ઈસ્ટ)
હિંદમાતા (દાદર ઈસ્ટ)
હિંદમાતા (દાદર ઈસ્ટ)
પરેલ (ઈસ્ટ)
પરેલ (ઈસ્ટ)
પરેલ (ઈસ્ટ)
પરેલ (ઈસ્ટ)
પરેલ (ઈસ્ટ)
પરેલ સ્ટેશન