ગ્વાટેમાલામાં જ્વાળામુખી ફાટ્યો, મરણાંક 65…

0
586
મધ્ય અમેરિકાના દેશ ગ્વાટેમાલામાં  જ્વાળામુખી ‘ફ્યૂગો’ ફાટતાં અકતેનાંગો નામના ગામ તથા આસપાસના ગામોમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. આ કુદરતી આફતથી થયેલાં મરણનો આંક વધીને 65 થયો છે. નાશ પામેલા ગામડાંઓમાંથી બચાવ કામદારોને વધુ મૃતદેહો મળ્યાં. અનેક ઘરો અને મકાનો પર જ્વાળામુખીની રાખથી ઢંકાઈ ગયેલા જોવા મળ્યાં છે. આ આફતમાં 300 જેટલા લોકો ઘાયલ પણ થયા છે. આ જ્વાળામુખી આ વર્ષમાં બીજી વાર ફાટ્યો છે.

અસરગ્રસ્ત ગામમાં બચાવ કામગીરી
જ્વાળામુખીની રાખથી છવાયેલો રોડ