પેરિસમાં પૂર

0
1498

પેરિસ- ફ્રાંસની રાજધાની પેરિસના પ્રસિદ્ધ એફિલ ટાવર પાસેનું આ દ્રશ્ય છે જે કુદરતી સંકટનો પેરિસવાસીઓને અનુભવ કરાવી રહ્યું છે. પેરિસની સીન નદી તેના કિનારાથી ઊભરાઇને માર્ગો પર વહી રહી છે. ફ્રાંસના હવામાનવિભાગે મંગળવારે 23 ડીપાર્ટમેન્ટને આ પૂરને લઇને ઓરેન્જ એલર્ટ પર મૂક્યાં હતાં. હજુ જળસપાટી વધતાં પેરિસમાં પૂરનું સંકટ વિકટ બને તેવી સંભાવના છે.