પેરિસ ફેશન વીકમાં ગ્લેમર…

0
5357
ફ્રાન્સના પાટનગર પેરિસમાં હાલ ચાલી રહેલા ફેશન શો – ‘પેરિસ ફેશન વીક’માં વર્ષ 2018 માટેના સ્પ્રિંગ/સમર વિમેન્સ કલેક્શનને પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું. જુદા જુદા ફેશન ડિઝાઈનર્સે તૈયાર કરેલાં વસ્ત્રોમાં સજ્જ થયેલી મોડેલ્સે રેમ્પ પર વૉક કર્યું હતું.