મહિન્દ્રાનાં ઈલેક્ટ્રિક વાહનો લોન્ચ કરાયાં…

0
1532
A fleet of Mahindra electric vehicles launched on Zoomcar in Kolkata, on June 13, 2018.
મહિન્દ્રા ગ્રુપની મહિન્દ્ર ઈલેક્ટ્રિક કંપનીના ઈલેક્ટ્રિક વાહનોનાં એક કાફલાને 13 જૂન, બુધવારે કોલકાતામાં ઝૂમકાર કંપની ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા.

A fleet of Mahindra electric vehicles launched on Zoomcar in Kolkata, on June 13, 2018. A fleet of Mahindra electric vehicles launched on Zoomcar in Kolkata, on June 13, 2018.