તમન્ના, કાજલ કેમેરામાં ઝડપાઈ ગઈ…

0
2004
અભિનેત્રીઓ તમન્ના ભાટિયા અને કાજલ અગ્રવાલ 12 એપ્રિલે મુંબઈમાં બાન્દ્રા ઉપનગરમાં રેસ્ટોરન્ટ્સની મુલાકાતે આવી હતી ત્યારે એમને કેમેરામાં ઝડપી લેવામાં આવી હતી.
તમન્ના ભાટિયા
તમન્ના ભાટિયા
કાજલ અગ્રવાલ
કાજલ અગ્રવાલ
કાજલ અગ્રવાલ