ગરબામાં ઉભી કરી ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ..

0
1800

ભારત દેશ ગામડાંઓનો બનેલો દેશ છે. ખેતી અને સંલગ્ન  અન્ય કામ કરાતા ગ્રામ્ય જીવનમાંથી હવે લોકો શહેર તરફ દોટ મુકી રહ્યા છે. ગામડાં ઓનું પણ શહેરીકરણ થઇ રહ્યું છે, એટલે નવી પેઢીને ગ્રામ્ય જીવન શું છે..એ સમજાય એ હેતુ થી ગરબા મહોત્સવમાં ગામડું ઉભુ કરાયું. સોલા વિસ્તારમાં આવેલી ઉમાસ્તુતી સોસાયટીમાં બાળકો અને બહેનોએ ભેગા મળી ગરબાના સ્થળે જ એક નાના ગામમાં જોવા મળતી ચીજ વસ્તુઓ સુંદર રીતે સજાવીને મુકી, સાથે 100 કિલો કરતાં પણ વધારે ફૂલો લાવી આખાય ચોકને રંગોળી થી સજાવ્યો હતો.

(તસવીરઃ પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)