બજાર છે દિવાળીમય…

0
895
દિવાળી તહેવાર નિમિત્તે નાગપુરની બજારની એક દુકાનમાં વિવિધ આકાર, રંગ અને રૂપવાળા કંડિલ વેચાણ માટે મૂકવામાં આવ્યા છે.