વડાપ્રધાન મોદીને અનોખી ભેટ…

0
2166
રૂપનારાયણ સિંહ નામના એક ચિત્રકાર 3 જાન્યુઆરી, બુધવારે નવી દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા હતા અને પોતે બનાવેલું 100 મીટર લાંબું પેપર-ક્લોથ ભેટ આપ્યું હતું. આ પેપર-ક્લોથ પર એમણે મોદી સરકારે શરૂ કરેલા અનેક યોજનાઓની વિગતો દર્શાવવામાં આવી છે.