લોકસભા ચૂંટણી, રાઉન્ડ-6: બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 50.68 ટકા મતદાન થયું

0
134