ભાજપે આંતરિક નારાજગીની અવગણના કરીને એના વધુ 9 સંસદસભ્યોને આ વખતની ચૂંટણીમાં ટિકિટ આપી નથી

0
117