‘અબ હોગા ન્યાય’: કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આવક યોજના વચન પર આધારિત જારી કર્યું ચૂંટણી પ્રચાર સૂત્ર

0
159