Chitralekha Vishesh

ટીચર (વિદ્યાર્થીઓને): તમને ખબર છે? આપણા પૂર્વજો વાંદરા હતા. . . . ચિન્ટુઃ તમારા હશે, અમારા તો બ્રાહ્મણ...

સુરેશઃ અચ્છે દિન તો આવી ગયા છે, પણ… રમેશઃ પણ શું? સુરેશઃ ધૂમ્મસને કારણે દેખાતા નથી.

વાહ ભાઈ વાહ! - ૦૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭

સુખી લગ્નજીવનનું રહસ્ય, . . . . . આજે પણ રહસ્ય છે.

વાહ ભાઈ વાહ! - ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬

ટીચરઃ ભારતની સૌથી ખતરનાક નદી કઈ છે? ચિન્ટુઃ ‘ભાવના’. ટીચરઃ કેવી રીતે? ચિન્ટુઃ કારણ કે એમાં બધા જ તણાઈ...