ત્રીજા બાળકને મત આપવાનો અધિકાર હોવો ન જોઈએઃ બાબા રામદેવનું સૂચન

હરિદ્વાર - જાણીતા યોગગુરુ બાબા રામદેવે કહ્યું છે કે દેશમાં વસ્તી વધારાની સમસ્યાને અંકુશમાં રાખવી હોય તો સરકારે એવો કાયદો ઘડવો જોઈએ કે જેમાં દરેક દંપતીના ત્રીજા નંબરના જન્મેલા સંતાનને ચૂંટણીઓમાં વોટ આપવાનો અધિકાર ન હોય. રામદેવે શરાબના ઉત્પાદન, વેચાણ અને ખરીદી પર દેશભરમાં પ્રતિબંધ મૂકવાનો પણ અનુરોધ કર્યો છે. આજે...

GUJARAT NEWS

CELEBRITY VIDEOS

FEATURES

FILMOMETER

HEALTH TIPS

COOKING TIPS

TRAVEL TIPS

WAH BHAI WAH

GRAHNAKSHTRA

VASTUVIGYAN

PANCHANG

RASHIBHAVISHYA

CHITRALEKHA EVENTS